Projekt "W edukacyjnej bliskości"

„W edukacyjnej bliskości”- to cykl zajęć wzmacniających edukację językową (język polski i język angielski), kreatywność i otwartość na własny rozwój. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w terenów wiejskich, o trudniejszym dostępie do wsparcia edukacyjnego oraz dzieci pochodzenia ukraińskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na barierę językową. Projekt obejmuje zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego i warsztaty twórczej aktywności (kreatywnego rozwoju). W ramach projektu realizowane są zajęcia z języka angielskiego i warsztaty aktywności twórczej dla dzieci, młodzieży oraz ich bliskich-podopiecznych świetlicy w Dobrzenicy przez okres lipiec-listopad 2021. W terminie wrzesień-listopad 2021 odbywać się będą zajęcia z języka polskiego i języka angielskiego dla dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego z Piaseczna i okolic. Ponadto 2 razy w miesiącu będą organizowane w ramach wolontariatu spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży polsko-ukraińskiej. Koordynator projektu Joanna Szewczyk- joanna.szewczyk@pomozdorosnac.pl Projekt finansowany jest w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności , realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. 

IMG_20210808_175941-1536x1152
IMG_20210811_115232-225x300
IMG_20210801_180128-768x576