Ruszyły zapisy na letni obóz dziecięco-młodzieżowy ,,Starszy Brat, Starsza Siostra” 08-15.07.2017!!!

OBÓZ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY „STARSZY BRAT, STARSZA SIOSTRA” 08-15.07.2017

Jak co roku organizujemy obóz ,,Starszy Brat, Starsza Siostra” . Tym razem z wielką radością wracamy na Warmię i Mazury.
Termin: 08-15.07.2017
Miejsce obozu: Ośrodek Wypoczynkowy ,,Waszeta”, położony na skraju dużych kompleksów leśnych, na malowniczym półwyspie jeziora Pluszne, 25 km od Olsztyna w miejscowości Waszeta.
Więcej informacji na stronie www.waszeta.pl
Adresatami obozu są dzieci w dwóch grupach wiekowych: 7- 10 lat oraz 11- 13 lat.
Cena obozu:
Dzieci- 920 zł
Wolontariusze- 500zł
Jak co roku dzieci znajdujące się pod opieka Fundacji, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej mają zapewnione dofinansowanie do obozu, a w sytuacji szczególnie trudnej są zwolnione z opłaty. W tej sprawie prosimy o kontakt indywidualny lub drogą e-mailową.
KONTAKT: krupakinga@wp.pl

HARMONOGRAM WPŁAT
Zaliczka 120 zł – wpłaty na konto Fundacji do 31 stycznia 2016
II rata 400 zł – do 31 marca 2016
III rata 400 zł – do 31 maja 2016

Fundacja Pomóż Dorosnąć, Warszawska 33/10, 05-500 Piaseczno
BANK BZ WBK S.A.
2 Oddział w Piasecznie; 05-500 Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 28
21 1090 1694 0000 0001 1008 2174

Zapisy – prosimy zgłaszać dzieci wysyłając e-mail na adres krupakinga@wp.pl
Przy zapisach prosimy podać:
-imię i nazwisko dziecka,
-adres,
-datę urodzenia,
-pesel
-nr tel. i adres e-mail rodziców,
-jeśli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności to prosimy o informację o przyczynach (diagnozie) oraz ogólnym funkcjonowaniu dziecka.

W tytule maila prosimy wpisać : Obóz Starszy Brat Starsza Siostra imię i nazwisko uczestnika.

PONIŻEJ O OBOZIE…trochę więcej :)
Obozy Fundacji są nie tylko wypoczynkiem, ale też okazją do własnego rozwoju zarówno dla dzieci jak i dla młodzieży służącej dzieciom podczas obozu w charakterze „starszych sióstr i braci”. Tegoroczny obóz będzie miał jak dotychczasowe obozy charakter rekreacyjno – psychoedukacyjny i profilaktyczny.
Obóz „Starszy brat, starsza siostra”, podobnie jak w latach minionych polega na wyjątkowo pięknej formule wspierania młodszych przez starszych. W grupach młodszych 7-10 lat, jak co roku wolontariusze towarzyszący dzieciom , tzw. „starsi braci i siostry” służą im wsparciem, pomocą w codziennych sytuacjach, pełnią też rolę pozytywnego wzorca, starszego „brata”, „siostry”, którzy podczas tygodniowego wakacyjnego pobytu pokazują dziecku co to znaczy być odpowiedzialnym, twórczym, prawdomównym, koleżeńskim, opanowanym, zaradnym, pomysłowym, ciekawym świata, wymagającym od siebie i od innych, radosny. Uczestnikom grup starszych 11-13 będzie towarzyszyć po dwóch wolontariuszy-liderów. Całą grupą opiekują się wychowawcy, towarzyszy nam też ksiądz. Wolontariusze odbywają przed obozem warsztaty szkoleniowe przygotowujące ich do roli „starszego brata, siostry”. Każdy obóz jest prowadzony według określonej konwencji tematycznej. Poza elementem terapeutycznym i wychowawczym, nasze obozy mają walor poznawczy i kulturowy.