Stypendia edukacyjne za rok szkolny 2012/2013

INFORMUJEMY SZKOŁY, że od 1 listopada 2013 r. rozpoczynamy wypłaty stypendiów edukacyjnych za rok szkolny 2012/2013. Fundusz stypendialny mamy niestety ograniczony, więc wysokość stypendiów się nieznacznie zmniejszyła. Dla uczniów szkół podstawowych – jednorazowe stypendium wysokości 100 zł. Dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – 250 zł. KAŻDA SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM I SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA może zgłosić do stypendium 2 uczniów. Na zgłoszenia oczekujemy do 31.10.2013. Prosimy pedagogów szkolnych lub inne osoby z grona pedagogicznego zajmujące się kwalifikacją uczniów do stypendiów wypłacanych przez naszą Fundację aby przesłali zgłoszenia drogą mailową ( koniecznie skan dokumentu) lub pocztą tradycyjną. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko ucznia, klasa, średnia ocen na koniec roku szkolnego 2012/2013 oraz krótki opis sytuacji życiowej dziecka. Wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są całkowicie poufne, służą wyłącznie do dokumentacji Fundacji. Pamiętajmy, że stypendia przyznawane przez Fundację mają na celu nagrodzenie uczniów, którzy pomimo trudnych warunków życiowych (rodzinnych, zdrowotnych, bytowych i finansowych) pilnie się uczą i osiągają sukces szkolny na miarę swoich możliwości. TAKIE DZIECI CHCEMY WSPOMAGAĆ STYPENDIAMI.

Odbiór stypendiów będzie możliwy po wcześniejszym ustaleniu terminu przybycia ucznia, rodzica lub pedagoga do Fundacji ( prosimy o telefoniczne umawianie odbioru stypendiów – tel. 504269258) lub poprzez przelew kwoty stypendium na rachunek bankowy szkoły/rady rodziców lub indywidualny rachunek pedagoga szkolnego. Prosimy o określenie formy odbioru stypendium na zgłoszeniu ucznia i podanie nr rachunku bankowego oraz adresu właściciela rachunku.

ŻYCZYMY DUŻO DOBREGO W NOWYM ROKU SZKOLNYM