STYPENDIA

W czerwcu zostały wypłacone ostatnie w tym roku szkolnym stypendia. Nowe stypendia będą przyznane w miarę możliwości finansowych Fundacji po rozliczeniu 1% tj. od października 2016 roku.