Klub Uczniak

W ramach Klubu Uczniak prowadzone są zajęcia edukacyjne mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
Zajęcia ogłaszane są na bieżąco w aktualnościach oraz na facebooku fundacji.

kontakt i zapisy:
uczniak@pomozdorosnac.pl