luty 2009

Działalność naszej Fundacji pozytywnie oceniono

W lutym 2009 roku nasza Fundacja zgłosiła swój udział w konkursie, którego celem była promocja najlepszych praktyk w zakresie przeciwdziałania zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego, działalności służącej drugiemu człowiekowi, w tym dziecku dotkniętemu lub zagrożonemu patologią społeczną. Konkurs realizowany był w ramach projektu „Warto pomagać – promocja idei integracji społecznej i równości szans wśród osób zawodowo wspierających środowiska zagrożone wykluczeniem… Read More »Działalność naszej Fundacji pozytywnie oceniono