Dzieciństwo bez przemocy

Fundacja Pomóż Dorosnąć jest abmasadorem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dzieciństwo bez przemocy”. Jest ona poświęcona problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Akcja pod hasłem „Bite dzieci widzą świat inaczej” skierowana jest do rodziców, a jej celem jest uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych. Organizatorem kampanii jest Fundacja Dzieci Niczyje. Kampania związana jest z nowelizacją Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i wprowadzanym zakazem stosowania kar fizycznych wobec dzieci.