Fundacja Pomóż Dorosnąć organizuje „nietypowy” obóz OBÓZ DZIECIĘCO – MŁODZIEŻOWY „Starszy brat, starsza siostra” 14 – 23.07.2006 r. w Wetlinie w Bieszczadach

Przeczytaj i pomyśl czy chcesz przeżyć takie doświadczenie:

Wetlina to wieś przepięknie położona w sercu Bieszczad. Ośrodek „Piotrowa Polana” jest bardzo klimatycznym miejscem. Zlokalizowany jest na pięknie zalesionym terenie, który jest ogrodzony i bezpieczny. Na terenie ośrodka znajdują się boiska sportowe (do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej), miejsce na ognisko, plac zabaw dla dzieci.

Obóz ma charakter rekreacyjno – terapeutyczny. Planowana liczba uczestników to 30 osób – 15 dzieci (dzieci pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych) i 15 młodzieży. Młodsze dzieci (w wieku 7 – 12 lat) będą dobrane w pary z młodzieżą (w wieku 15 – 19 lat). Pary te będą funkcjonowały podczas obozu na zasadzie „młodszy brat – starszy brat”. Grupa młodzieży, która zdecyduje się wziąć udział w tym nietypowym doświadczeniu wakacyjnym zaproszona będzie przed wyjazdem (jeszcze w czasie roku szkolnego) na kilkugodzinne spotkanie warsztatowe – przygotowujące ich do funkcji jaką będą mieli pełnić na obozie. Poza tym młodzież wyjeżdża do Wetliny w piatek (14. 07. 2006.) rano. Dzieci dojeżdżają w niedzielę (16. 07. 2006.) wieczorem. Grupa „starszych braci i sióstr” przez dwa dni będzie przygotowywać domki, teren i siebie samych na przyjazd dzieci. Należy się nastawić, że dla młodzieży te dwa dni będą na pewno bardzo wesołe.

Spotkania o charakterze warsztatowo – superwizyjnym będą mieli również podczas samego obozu. Grupę ściśle socjoterapeutyczną stanowią dzieci, które pochodzą z problemowych rodzin i środowisk. Młodzież, która będzie im towarzyszyć, ma w naszych założeniach, być dla nich pozytywnym wzorcem, starszym „bratem”, „siostrą”, który podczas tygodniowego wakacyjnego pobytu pokaże dziecku co to znaczy być odpowiedzialnym, twórczym, prawdomównym, koleżeńskim, zaradnym, pomysłowym, ciekawym świata, wymagającym od siebie i od innych, radosnym… (dużo tu jeszcze możemy wymieniać cech). Dzieciom tym, w codziennym życiu, bardzo brakuje takich wzorców. Podczas całego pobytu młodzież nie będzie pełnić roli terapeutów dzieci, a jedynie role osób towarzyszących w codziennych zajęciach, pomagających, wspierających w kłopotach itp. Pomocne w pełnieniu tej roli będą dla nich spotkania o charakterze warsztatowo – superwizyjnym, organizowane podczas obozu. Grupą będą się opiekowali 4 wychowawcy (pedagodzy i psycholog) oraz ksiądz. Dla młodzieży wyjazd będzie miał charakter rekreacyjny i psychoedukacyjny. Do udziału w nim zapraszamy szczególnie osoby odczuwające pewne ukierunkowanie swoich zainteresowań w stronę pedagogiki, psychologii, lubiące kontakt z dziećmi, ale też kontakt z samym sobą, rozważanie własnych zachowań i uczuć, lubiące aktywnie spędzać czas (sport, aktywność plastyczną, teatralną, muzyczną) – jednym słowem ludzi wrażliwych, otwartych na innych i kreatywnych. Część zajęć będzie prowadzona oddzielnie dla grupy młodzieży i oddzielnie dla grupy dzieci, ale większość zajęć będzie wspólna.