Jak co roku – bardzo, bardzo prosimy o 1 %

Zwracam się do wszystkich osób, którym leżą na sercu losy dzieci wychowujących się w rodzinach dotkniętych poważnymi trudnościami bytowymi, w tym dzieci chorych i żyjących w rodzinach dysfunkcyjnych, patologicznych, głęboko niewydolnych, z prośbą o przekazanie 1 % podatku na rzecz Fundacji Pomóż Dorosnąć. Fundacja wszystkie zgromadzone fundusze przeznacza na pomoc edukacyjną, terapetyczną, zdrowotną i materialną dzieciom i młodzieży. Bez Waszej wrażliwości i pomocy nie jesteśmy w stanie zbyt wiele zdziałać na rzecz poprawy warunków życia i nauki naszych podopiecznych, na rzecz ich wychodzenia z patologicznych środowisk.Każdego roku udaje nam się doświadczać „cudu normalnienia” – prostowania drogi życiowej dzieci ( młodzieży),  którym pomagamy. Te dzieciaki, pokazują nam,że NAPRAWDĘ WARTO im pomagać.

Zatem prosimy Was bardzo – POMÓŻCIE NAM POMAGAĆ.

Z serdecznym pozdrowieniem
Ewa Lubianiec – założycielka Fundacji

*Fundacja Pomóż Dorosnąć*
*nr KRS 0000203456*

adres: Aleja Kalin 30; 05-500 Piaseczno

 

„Szczególne podziękowania”

 

Fundacja Pomóż Dorosnąć wiele razy drogą e-mailową i bezpośrednio zwraca się do wielu przyjaciół i znajomych z prośbą o pomoc na rzecz określonych osób. Czasem są to osoby lub rodziny znajdujące się w wyjątkowo dramatycznych okolicznościach, czasem młodzi ludzie potrzebujący pomocy, jak np. ostatnio dwie nasze podopieczne studentki – Ukrainki polskiego pochodzenia. Chcemy najpiękniej i najserdeczniej podziękować wszystkim, którzy reagują na nasze prośby, którzy rozsyłają nasze e-maile do swoich znajomych, którzy przekazują nam artykuły rzeczowe lub dokonują wpłat na konto fundacji na rzecz pomocy określonym młodym osobom. Dziękujemy za waszą wrażliwość. Bez niej pomoc wielu ludziom nie była by możliwa. Fundacja jest tak naprawdę pomostem między tymi którzy potrzebują wsparcia a tymi, którzy mogą i chcą go udzielić. To Wy drodzy darczyńcy tworzycie Fundację POMÓŻ DOROSNĄĆ. Nasza wdzięczność dla Was jest ogromna.