KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNO – PSYCHOEDUKACYJNEGO „MAT – MĄDRZE, AKTYWNIE, TWÓRCZO” – 3-MIESIĘCZNY CYKL WARSZTATÓW dla dzieci i młodzieży

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNO – PSYCHOEDUKACYJNEGO  „MAT – MĄDRZE, AKTYWNIE, TWÓRCZO” – JEST TO 3-MIESIĘCZNY CYKL WARSZTATÓW  dla dzieci i młodzieży

Program jest realizowany dzięki dotacji Gminy Piaseczno, skierowany jest zatem do dzieci i młodzieży zamieszkującej na terenie Gminy Piaseczno. 

Dzięki dotacji Gminy Piaseczno, możemy zaproponować Państwa dzieciom drugą edycję programu profilaktyczno – psychoedukacyjnego „MAT”. Program ten realizowany w roku 2014 cieszył się wysoka oceną ze strony rodziców,  dzieci i młodzieży, dlatego podejmujemy jego drugą edycję.

Zajęcia odbywać się będą, podobnie jak wszystkie aktywności Fundacji od trzech lat, w lokalu Fundacji ul. Warszawska 33 w Piasecznie ( blok na tyłach sklepu Rossmann, wejście do Fundacji od tyłu bloku, nie przez klatkę schodową)

Grupa wiekowa, do której program jest adresowany:

* wiek 11-12 lat ( grupa młodsza; w przypadku wolnych miejsc możemy zapisać dziecko w wieku 10 lat, pod warunkiem jego odpowiedniej dojrzałości do tego typu zajęć ) – zajęcia będą się odbywały w czwartki od godz. 17.30 do 19.30; pierwsze zajęcia 17.09.2015

* 13-16 lat (grupa starsza) – zajęcia będą się odbywały w poniedziałki od godz. 17.30 do 19.30; pierwsze zajęcia 14.09.2015

Prosimy, aby na pierwsze zajęcia ( na początek lub na koniec zajęć) przybyli również rodzice. Ważne jest, abyście Pańśtwo podpisali kartę zgłoszenia dziecka. 

Program adresujemy do młodzieży z różnych powodów zagrożonej izolacją, marginalizacją, „wykluczeniem społecznym”. Są to zajęcia zarówno dla młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze, prezentującej zachowania opozycyjno – buntownicze, jak i dla osób wycofanych, z problemami adaptacyjnymi, trudnościami rówieśniczymi, przeżywających trudności emocjonalne, społeczne. Doświadczenie z 2014 r. pokazało, że tak zróżnicowane grupy funkcjonowały w zespole warsztatowym bardzo dobrze i bardzo efektywnie pracowały. Program „MAT” ma pobudzić dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu, do rozważania własnych pragnień, potrzeb, wyborów, decyzji, pogłębiania motywacji do zdobywania wiedzy, do odkrywania i rozwijania swoich uzdolnień, dostrzegania swoich mocnych stron, podnoszenia własnych ambicji, dostrzegania wartości życia innych niż materialne.  Udział dzieci i młodzieży w programie „MAT” jaki proponujemy ma szansę skoncentrować ich na budowaniu pozytywnych relacji z ludźmi, na własnym rozwoju, na dążeniu do odkrywania swoich pasji i zainteresowań, potrzeb i ambicji edukacyjnych, na korzystnym dla ich rozwoju spędzaniu czasu wolnego.

  • Ilość uczestników – 12 osób w każdej z grup ( łącznie 24 osoby)
  • Ilość zajęć w każdej z grup – 24 godziny realizowane w ciągu 3 miesięcy, od 14.09.2015 r. do 11.12. 2015 r. ( 12 spotkań dwugodzinnych w każdej z grup)
  • Zapisy drogą e-mailowa na adres: ewa.lubianiec@wp.pl ; przy zapisach prosimy podać :imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, szkołę, klasę, adres zamieszkania, tel. kontaktowy do rodziców; Termin zgłoszeń 11.09.2015.
  • Program obejmuje 3 bloki tematyczne:

I blok zajęć -€“ 8 godzin €“ „TWÓRCY, ARTYŚCI, MISTRZOWIE” – poznanie historii wybitnych ludzi, analiza i zrozumienie  własnej historii życia w kontekście realizowania własnych talentów, zainteresowań, uzdolnień, warsztat filmowy z wykorzystaniem elementów filmów prezentujących pozytywne dla młodzieży wzorce; kwestionariusz „Moje mocne strony” , warsztaty twórcze, eksperymenty plastyczno – muzyczne, spotkanie z twórcą filmowym, muzykiem;

II blok zajęć – 8 godzin – „ CIEKAWOŚĆ ŚWIATA” warsztaty technik pamięciowych, logicznych łamigłówek, usprawniających rozumienie i analizę tekstów; poznanie własnych mocnych stron w obszarze intelektu, sprawności poznawczych i pogłębienie świadomości na ile wykorzystuję we własnej edukacji swój potencjał, kwestionariusz, quizy i gry logiczne;  warsztat z wykorzystaniem motywów filmu „Wielki Mike”

III blok zajęć -€“ 8 godzin €“ „WYBORY MOJE I TWOJE” – warsztaty z elementami samopoznania, analizy własnych potrzeb, uczuć, motywacji i podejmowania decyzji ;  warsztat dokonywania własnych wyborów – „ sztuka odmawiania”; warsztat komunikacji, co to znaczy asertywność i mądry upór, warsztaty z elementami dramy, z elementami programu „Nie Prze-Graj”, kwestionariusz samopoznania, dyskusja, autoprezentacja plastyczna;