Obóz „Starszy brat, starsza siostra” 2012

Tegoroczny letni obóz dla dzieci „Starszy brat, starsza siostra”  odbędzie się w okresie 21-29.07.2012 w Karkonoszach. Będziemy mieszkać w Ośrodku Leśny Dwór w Janowicach Wielkich. Okolica piękna, atrakcji mnóstwo. Zapisy do grupy dziecięcej są już zamknięte. Trwa nadal formowanie grupy wolontariuszy, którzy będą towarzyszyć dzieciom podczas obozu w charakterze „starszych braci i sióstr”. Do wolontariatu zapraszamy młodzież w wieku 15-19 lat.

Obozy „Starszy brat, starsza siostra” są organizowane przez Fundację od 2006 roku. Są nie tylko wypoczynkiem, ale też okazją do własnego rozwoju zarówno dla dzieci jak i dla młodzieży służącej dzieciom podczas obozu w charakterze „starszych sióstr i braci”. Obozy nasze mają charakter  rekreacyjno – terapeutyczny.   Liczba uczestników to 50 osób – 35 dzieci ( wśród nich dzieci mające różnorodne trudności życiowe i społeczne, ale również  dzieci z rodzin prawidłowo funkcjonujących) + 15 osób młodzieży. Dzieci ( w wieku 7-10) są dobierane w pary, którym towarzyszy przez cały obóz starszy „brat lub siostra” – młody człowiek (w wieku 15-19 lat). Dzieci 11-12 lat stanowią grupę „młodzieżową”, którym towarzyszy 2-3 „starszych braci, sióstr” + wychowawca. Grupa ta funkcjonuje w ramach obozu na równi z młodszymi dziećmi, realizuje jednak nieco inny program. Młodzież, która towarzyszy dzieciom, pełni rolę pozytywnego wzorca, starszego „brata”, „siostry”, którzy podczas tygodniowego wakacyjnego pobytu pokazują dziecku co to znaczy być odpowiedzialnym, twórczym, prawdomównym, koleżeńskim, opanowanym, zaradnym, pomysłowym, ciekawym świata, wymagającym od siebie i od innych, radosnym…Całą grupą opiekuje się 5 wychowawców (pedagodzy i psycholog). Młodzież biorąca udział w obozie to wolontariusze, którzy odbyli warsztaty szkoleniowe przygotowujące ich do roli „starszego brata, siostry”. Każdy obóz jest prowadzony według określonej konwencji tematycznej. Poza elementem terapeutycznym i wychowawczym, nasze obozy mają walor poznawczy i kulturowy. Tematem tegorocznego obozu będzie region gór Karkonoszy, z jego historią,  tradycjami i zwyczajami tamtejszej ludności. Ośrodek, do którego jedziemy jest położony na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Naszym zamysłem jest nie tylko zapoznanie dzieci z kulturą i historią tego regionu i jego mieszkańców, ale przede wszystkim atrakcyjny wypoczynek z wykorzystaniem motywów regionalnych legend i podań ludowych.    

 

Koszt obozu dla dzieci – 970 zł. Dzieciom – podopiecznym Fundacji zapewniamy dofinansowanie lub finansowanie obozu.  Z uwagi na niestabilną cenę paliwa, koszt obozu może ulec zmianie. Koszt obozu dla wolontariuszy 500 zł. 

Obozy Fundacji nie są obozami masowymi, ani komercyjnymi. Aby utrzymać kameralny, a przez to wyjątkowo pozytywny wychowawczo klimat obozu, oparty na silnej więzi grupowej (co jest możliwe przy niewielkiej liczbie uczestników) nie zwiększamy ilości dzieci uczestniczących w obozach, pomimo z roku na rok zwiększającej się liczby chętnych. Fundacja organizuje obozy przede wszystkim z myślą o dzieciach – podopiecznych Fundacji. Są to dzieci obciążone bardzo smutnym bolesnym dzieciństwem, a czasem chorobą lub dysfunkcja utrudniającą im pozytywne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Cieszy nas, że z każdym rokiem wzrasta ilość rodziców stanowiących tzw. prawidłowo funkcjonujące rodziny, którzy pragną z nami wysyłać na obozy swoje dzieci. Jednak ograniczona ilość miejsc sprawia, że nie wszystkim zgłaszanym dzieciom możemy zapewnić miejsce na naszym obozie.


Harmonogram wpłat:

I rata 400 zł. – prosimy o wpłaty na konto fundacji do 15 marca 2012 r. 

Fundacji Pomóż Dorosnąć, – ul. Al. Kalin 30, 05 – 500Piaseczno

BZ WBK S.A. II O/ Piaseczno 21 1090 1694 0000 0001 1008 2174

II rata 570 zł. prosimy o wpłaty na konto fundacji do 15 maja 2012 r.  

Ośrodek Leśny Dwór usytuowany jest w  Karkonoszach w Rudawskim Parku Krajobrazowym, między Karpaczem i Jelenią Górą, na bardzo malowniczym terenie leśnym,  na trasie żółtego szlaku, u podnóża ruin zamku Bolczów i w pobliżu Skalnego Mostu oraz Pieca – popularnych skałek. 

Adres:

Agroturystyka  „Leśny Dwór”  Jan  Kaczorowski
ul. Robotnicza 11/12, 58-520 Janowice Wielkie
tel /075/ 75 15 272, e-mail: info@lesny-dwor.pl
        www.lesny-dwor.pl

ZEBRANIE RODZICÓW dzieci wyjeżdżających na obóz obdędzie się 20 kwietnia 2012 o godz. 18 w Gimnazjum nr 2 w Piasecznie, Aleja Kalin 30, pok. 58