OBÓZ „STARSZY BRAT, STARSZA SIOSTRA” 2014 + OBÓZ MŁODZIEŻOWY 2014

UWAGA!!! ZAPISY ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE. MAMY KOMPLETNE LISTY NA OBA TURNUSY. NA I TURNUS mamy jeszcze tylko dwa miejsca dla wolontariuszy ( młodzież 14-18 lat gotowa do pełnienia roli „starszej siostry, brata”)

W roku 2014 organizujemy dwa turnusy obozu „Starszy brat, starsza siostra”, poza tym zdecydowaliśmy się w tym samym miejscu i czasie zorganizować obóz młodzieżowy ( dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej).

Terminy turnusów:

I turnus : 12-19 lipca 2014

II turnus : 20-27 lipca 2014

Obóz  „Starszy brat, starsza siostra” : dwie grupy dziecięce:

wiek 7-9 lat ( I-III klasa) – 12 (14) dzieci + 6(7) wolontariuszy + dwóch wychowawców

wiek 10-13 lat ( IV-VI klasa) – 12 dzieci + 2 wychowawców ( rezygnujemy z wolontariuszy w tej grupie )

Obóz młodzieżowy – wiek 14-18 lat – 12(14) osób + 2 wychowawców. Aktualnie mamy bardzo dużo zgłoszeń dzieci w wieku 13 lat, więc rozważamy dołączenie do grupy młodzieżowej 13 latków, czyli tegorocznych absolwentów klas VI. Dotychczasowe zgłoszenia do grupy młodzieżowej to młodzież w wieku 14-16 lat, zatem 13-latkowie nie będą odczuwali różnicy wieku.  

Grupa młodzieżowa będzie miała zupełnie odrębny program od grup dziecięcych; poza dotychczasową formułą obozów młodzieżowych dołączamy formację w kierunku wolontariatu; podczas obozu grupa młodzieżowa  będzie miała kilka akcji zadaniowych związanych z opracowaniem i przygotowaniem zabaw terenowych dla młodszych dzieci.

Pierwszeństwo do roli wolontariuszy bezpośrednio towarzyszącym dzieciom w wieku 7-10 lat mająosoby, które pełniły tę rolę w latach ubiegłych.

Miejsce obozu – Dom Parafialny przy Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św.Jakuba Większego w Obrze, połozonym 8 km od Wolsztyna ( ok. 90 km od Poznania). Standard obiektu jest turystyczny, ale osobiście odwiedziliśmy miejsce i stwierdziliśmy, że jest ono odpowiednie do potrzeb naszych obozów. Miejsce to zostało nam polecone przez Anne Kolanowską, któa wielokrotnie organizowała w Obrze obozy teatralne.

Cena – 790 zł za osobę – dotyczy ona zarówno grup dziecięcych jak i młodzieżowej. Jak co roku dzieci/młodzież znajdujące się pod opieka Fundacji, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej mają zapewnione dofinansowanie do obozu, a w sytuacji szczególnie trudnej sa zwolnione z opłaty. W tej sprawie prosimy o kontakt indywidualny lub drogą e-mailową lub telefoniczną.

Wolontariusze bezpośrednio towarzyszący dzieciom – odpłatność za obóz 500 zł

HARMONOGRAM WPŁAT

Zaliczka 200 zł – wpłaty na konto Fundacji do 31 marca 2014

Pozostała kwota 590 zł – wpłaty do dnia 31 maja 2014

Fundacja Pomóż Dorosnąć, Al. Kalin 30, 05-500 Piaseczno

BANK BZ WBK S.A.

2 Oddział w Piasecznie; 05-500 Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 28

21 1090 1694 0000 0001 1008 2174

Zapisy – prosimy zgłaszać dzieci/młodzież wysyłając e-mail na adres fundacja@fundacja-pomoz-dorosnac.azurewebsites.net lub ewa.lubianiec@wp.pl lub sms na nr 504269258

Przy zapisach prosimy podać imie i nazwisko dziecka, wybrany turnus, adres, datę urodzenia, klasę oraz nr tel. i adres e-mail rodziców.

PONIŻEJ O OBOZIE…trochę więcej :)

Dlaczego tegoroczny obóz „Starszy brat, starsza siostra” łączymy z obozem młodzieżowym? Nasze doświadczenia pokazują, że młodzież bardzo chętnie uczestniczy w formacji charakterów jaką jest wolontariat, który wprowadzamy na naszych obozach łącząc wypoczynek z działaniami na rzecz innych. Zatem w tym roku poza grupą wolontariuszy towarzyszących młodszym dzieciom na zasadach takich jak dotychczas, będziemy prowadzić obóz wolontariatu młodzieżowego pod nazwą „PoDajDalej”.

Dlaczego dwa turnusy? Po zeszłorocznym obozie, na którym łącznie z kadrą było ponad 100 osób, zdecydowaliśmy, że wracamy do kameralnej atmosfery naszych obozów, czyli do liczebności około 50 osób.  Ponieważ chętnych jest więcej niz 50 osób, organizujemy dwa turnusy.

Obozy Fundacji są nie tylko wypoczynkiem, ale też okazją do własnego rozwoju zarówno dla dzieci jak i dla młodzież służącej dzieciom podczas obozu w charakterze „starszych sióstr i braci” oraz  dla pozostałej grupy młodzieży. Tegoroczny obóz będzie miał zatem tak jak dotychczasowe obozy charakter  rekreacyjno – psychoedukacyjny i profilaktyczny.

Obóz młodzieżowy – czyli grupa „PoDajDalej” będzie realizowała podczas obozu kilka zadań na rzecz młodszych dzieci, poza tym będzie realizowała swój własny program obozu młodzieżowego , dostosowany do specyfiki wieku. Będzie to zarówno rekreacja, zajęcia sportowe jak i aktywność twórcza, warsztaty filmowe, wieczory dyskusyjne, etiudy teatralne i inne ciekawostki.

Obóz „Starszy brat, starsza siostra”, podobnie jak w latach minionych  polega na wyjątkowo pięknej formule wspierania młodszych przez starszych. Jak co roku wolontariusze towarzyszący dzieciom , tzw.  „starsi braci i siostry” służą im wsparciem, pomocą w codziennych sytuacjach, pełnią też rolę pozytywnego wzorca, starszego „brata”, „siostry”, którzy podczas tygodniowego wakacyjnego pobytu pokazują dziecku co to znaczy być odpowiedzialnym, twórczym, prawdomównym, koleżeńskim, opanowanym, zaradnym, pomysłowym, ciekawym świata, wymagającym od siebie i od innych, radosny. Całą grupą opiekują się wychowawcy, instruktorzy, towarzyszy nam też ksiądz. Młodzież pełniąca rolę „Starszych braci, sióstr” odbywają przed obozem warsztaty szkoleniowe przygotowujące ich do roli „starszego brata, siostry”. Każdy obóz jest prowadzony według określonej konwencji tematycznej. Poza elementem terapeutycznym i wychowawczym, nasze obozy mają walor poznawczy i kulturowy. Tegoroczny obóz zatytułowaliśmy „ Odkrywcy skarbów”. Zapewniamy, że wiele jest do odkycia na tegorocznym obozie. Uprzedzamy jednak, że nie będzie w tym roku żadnych nocnych wizyt na zamkach. Wiemy, że dla wielu z uczestników zeszłorocznego obozu to zła wiadomość, bo do dziś wspominają emocje związane z nocnym zwiedzaniem zamku w Ogrodzieńcu. Zważywszy na to, że maluchy nie zawsze dobrze znoszą takie wyprawy, w tym roku nie planujemy takiej atrakcji. A o jakich skarbach myślmy, ustalając tegoroczną nazwę obozu dowiecie się w Obrze:)

Obóz realizujemy w dość nietypowym miejscu – Obra koło Wolsztyna ( ok. 90 km od Poznania). Obra jest niewielką wsią położoną nad Jeziorem Świętym, na szlaku cysterskim. Jest ona kojarzona właśnie z długą, bo sięgającą XIII wieku historią Zakonu Cystersów. Klasztor w Obrze, założony przez niejakiego Sędziwoja w XIII w., należy do nielicznych placówek pocysterskich, które nadal pełnią funkcje klasztorne. Od 1926 r. jego gospodarzami są księża misjonarze ze zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy zorganizowali tutaj swoje wyższe seminarium duchowne. Z tego względu dawny klasztor cysterski został znacznie rozbudowany, a w nowych pomieszczeniach znajdują się m.in. wielka biblioteka i muzeum misyjne bogate w eksponaty z całego świata. Te imponujące miejsca będą przez nas odwiedzane. Będziemy też korzystać z parku i terenów rekreacyjnych przyległych do klasztoru. Mieszkać będziemy w skromnym, ale bardzo otwartym na potrzeby naszej grupy Domu Parafialnym należącym do kompleksu obiektów przyklasztornych. Tuż obok naszego domu jest przepiękny, bardzo stary ( ma 300 lat), drewniany kościółek św. Walentego. Dom na zdjęciach nie wygląda okazale ( zdjęcia robiłam w pochmurny, mało wiosenny dzień), ale jest bardzo rozbudowany, ma 3 duże sale do zajęć i jakby trzy sektory zakwaterowania, co pozwoli nam na wydzielenie przestrzeni mieszkalnej dla każdej grupy tak, aby nasz plan zajęć obozowych udało się jak najlepiej wykonać. W tym roku bowiem chcielibyśmy rozwijać w dzieciach – uczestnikach naszego obozu przede wszystkim umiejętności pracy zespołowej, gotowość do integracji, tolerancji, wspólnego tworzenia, działania, w taki sposób, aby każdy w zespole miał rzeczywisty wkład w powstałe dzieło. Zapewniamy was, że będzie ciekawie i emocjonująco. Chcemy wprowadzić trochę innowacji programowych, które sprawią, że obóz będzie przebiegał trochę inaczej niż dotychczasowe obozy.