Obóz Starszy brat, starsza siostra

OBÓZ DZIECIĘCO – MŁODZIEŻOWY „Starszy brat, starsza siostra”
21-29.07.2007 r.
+ dwudniowe warsztaty przygotowujące dla młodzieży w terminie
19-20.07.2007.
lokalizacja – Karkonosze

Obóz ma charakter rekreacyjno – terapeutyczny. Planowana liczba uczestników to 36 osób – 18 dzieci (dzieci pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych) i 18 młodzieży. Młodsze dzieci (w wieku 7-12 lat) będą dobrane w pary z młodzieżą (w wieku 15-19 lat). Pary te będą funkcjonowały podczas obozu na zasadzie „młodszy brat – starszy brat”. Grupa młodzieży przed wyjazdem na obóz będzie uczestniczyła w warsztatach – przygotowujących ją do funkcji jaką będzie miała pełnić na obozie. Młodzież, która będzie towarzyszyć dzieciom, ma w założeniach organizatorów, być dla nich pozytywnym wzorcem, starszym „bratem”, „siostrą”, którzy podczas tygodniowego wakacyjnego pobytu pokażą dziecku co to znaczy być odpowiedzialnym, twórczym, prawdomównym, koleżeńskim, opanowanym, zaradnym, pomysłowym, ciekawym świata, wymagającym od siebie i od innych, radosnym… Dzieciom tym, w codziennym życiu, bardzo brakuje takich wzorców. Podczas całego pobytu młodzież ma pełnić rolę osób towarzyszących dzieciom w codziennych zajęciach, pomagających, wspierajšcych w kłopotach itp. Pomocne w pełnieniu tej roli będą dla nich spotkania o charakterze warsztatowo – superwizyjnym, organizowane podczas obozu każdego dnia. Młodzież nie będzie jednak pełnić funkcji terapeutów czy wychowawców. Całą grupą będą się opiekowali 4 wychowawcy (pedagodzy i psycholog). Mamy nadzieję, że tak jak w latach ubiegłych, będzie nam towarzyszył również ksiądz. Dla młodzieży obóz będzie miał charakter rekreacyjny i psychoedukacyjny. Do udziału w nim zapraszamy szczególnie osoby odczuwające pewne ukierunkowanie swoich zainteresowań w stronę pedagogiki, psychologii, lubišce kontakt z dziećmi, ale też kontakt z samym sobą, rozważanie własnych zachowań i uczuć, lubiące aktywnie spędzać czas (sport, aktywność plastyczną, teatralną, muzyczną) – jednym słowem ludzi wrażliwych, otwartych na innych i kreatywnych. Ubiegłoroczny obóz zorganizowany w takiej konwencji okazał się bardzo cennym i pozytywnym doświadczeniem zarówno dla dzieci jak i dla młodzieży.

 

Koszt obozu – 580 zł. Dwudniowe warsztaty dla młodzieży są bezpłatne (podczas warsztatów zapewniamy obiad z deserem).

Zgłoszenia prosimy kierować do p. Ewy Lubianiec do końca kwietnia 2007; osoby potrzebujące dofinansowania proszone są o osobisty kontakt.

Studenci kierunków pedagogicznych mogą podczas obozu realizować praktykę studencką.

 

Z żalem informujemy, że planowany na lipiec obóz „Starszy brat, starsza siostra” został odwołany. Napotkaliśmy w tym roku szereg nieprzewidzianych trudności, głównie finansowych i zmuszeni byliśmy w ostatniej niemal chwili obóz odwołać. Dziękujemy serdecznie wszystkim darczyńcom, którzy wspierali nas do ostaniej chwili. Przekazane przez Państwa darowizny zostaną spożytkowane na finansowanie kursów językowych i zakupów edukacyjnych dla podopiecznych Fundacji, a także zasilą fundusze, które już od dziś zaczynamy rezerwować na obóz przyszłoroczny. Ostatnie doświadczenia pokazały nam, że musimy liczyć na własne siły finansowe. Niestety, w tym roku instytucja, na którą najbardziej liczyliśmy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odmówiła nam pomocy. Nie zrażamy się jednak i liczymy, że przyszłoroczny obóz zrealizujemy zgodnie z planem. Przepraszamy wszystkich, którzy zgłosili swój udział w obozie – dzieci i młodzież. Bądźcie cierpliwi… do przyszłego roku.