PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Wspólnie ze szkołami świętujemy koniec roku szkolnego 2020/2021.
To był bardzo ważny i pracowity rok dla Fundacji Pomóż Dorosnąć.

W ramach projektu pt. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat piaseczyński”, którego celem jest wdrożenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznegodla Dzieci i Młodzieży w powiecie piaseczyńskim,nawiązaliśmy współpracę z 22 szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi. Zrealizowaliśmy  340 godzin w 85 klasach zajęć nt. Kryzysów psychicznych oraz Zarządzania stresem.

Dziękujemy za owocną współpracę i ciepłe przyjęcie nas na zajęciach w szkołach. Po wielu miesiącach pracy zdalnej to była ogromna przyjemność spotkać się z młodzieżą i przeprowadzić szkolenia stacjonarne.

Życzymy radosnych i bezpiecznych wakacji!!!!