Podziękowania za 1 % – ZA POMOC DLA TYCH, KTÓRZY BARDZO JEJ POTRZEBUJĄ

Wszystkim darczyńcom, ludziom, którzy wsparli w tym roku naszych podopiecznych, przekazaniem 1 % podatku, składamy OGROMNE PODZIĘKOWANIE!!!!

Nasza Fundajca gromadzi 1 % podatku na rzecz 20 celów szczegółowych – każdy z tych „celów” to dziecko, rodzina ( obciążona chorobą lub wielodzietna), organizacja, która pomaga dzieciom i rodzicom. Wśród naszych podopiecznych, dla których gromadzimy 1 % podatku jest  17 dzieci i rodzin oraz 3 organizacje działające w obszarze pomocy dziecku i rodzinie. Pomagamy przede wszystkim dzieciom i młodzieży przewlekle chorym (czasem chorym terminalnie) i niepełnosprawnym, którzy będą wymagali rehabilitacji i pomocy przez całe życie. Pomagamy też dzieciom, których rodzice są bardzo chorzy, a ich trudna sytuacja zdrowotna bardzo obciąża dzieci. Mamy też pod opieką 2 rodziny wielodzietne ( rodzina z 4 i 8 dzieci), z poważnymi trudnościami materialnymi, dla których 1 % podatku to jedyna szansa na sfinansowanie dziecięcych potrzeb szkolnych, zdrowotnych, dietetycznych – dzieci z tych rodzin sa dziećmi wymagającymi stałego leczenia i diety. Jedno z dzieci, dla których gromadzimy 1 % podatku to dziecko osierocone. Pomoc finansowa jaką otrzymuje dzięki wpłatom 1 % podatku, nie przywróci mu bezpieczeństwa i radości jaką dają rodzice, ale pozwala chociaż odrobinę ulżyć trudom codzienności. Organizacje działające na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, z którymi współpracujemy, ze zgromadzonych wpłat finansują zajęcia dzieciom wychowującym się w najtrudniejszych warunkach.

Dzięki Państwa wpłatom duża grupa dzieci i młodzieży, którzy bez  wsparcia finansowego mieliby bardzo ograniczone możliwości edukacji i rozwoju, ma możliwość przeżycia kolejnego roku z nadzieją, że życie może być dobre i piękne.

Dzięki wpływowi 1 % możemy tak jak w minionych latach wspomóc około 40 dzieci stypendiami edukacyjnymi, a ich rodziny zapomogami na potrzeby edukacyjne i bytowe dzieci. Rodziny i dzieci, którym pomagamy, przesyłają czasem wzruszające podziękowania za każdy gest dobroci. Te podziękowania należą się Państwu. To dzięki Państwa wrażliwości możemy pomagać potrzebującym. Po raz kolejny składamy Wszystkim Darczyńcom najserdeczniejsze podziękowania.

Z całego serca dziękujemy!

Kwoty zebrane dzięki 1 % nie zaspokajają całorocznych potrzeb dzieci i młodzieży, którym pomagamy. Przez cały rok prosimy o wsparcie.  Dziękujemy naszym stałym darczyńcom, którzy finansują konkretne potrzeby naszych dzieci wpłacając comiesięczne darowizny i prosimy, aby do tego grona kilku osób dołączyły kolejne.  Każdy grosz jest dla nas bezcenny.  W sposób ciągły, czyli każdego miesiąca  pomagamy ponad 40 dzieciom i młodzieży. Czworgu  dzieciom finansujemy przedszkole, czterem studentkom –  dziewczętom polskiego pochodzenia, które urodziły się i wychowały na Ukrainie, studiują jednak w Polsce, wypłacamy comiesięczne stypendium wysokości 250 zł., ponad 10 młodym ludziom wypłacamy regularne stypendia na bieżące potrzeby edukacyjne, a pozostałym finansujemy zajęcia edukacyjne i terapeutyczne. Stałych darowizn jest jednak niewiele. Wdzięczni będziemy za wszelkie, nawet niewielkie kwoty.