PRACOWNIA ARTYSTYCZNA dla dzieci i rodziców :) SOBOTNIE ZAJĘCIA W FUNDACJI OD STYCZNIA 2013

Zapraszamy wszystkie dzieci, w wieku 6-10 lat, które lubią różnorodne artystyczne „dłubaninki” do udziału w zajęciach sobotniej Pracowni Artystycznej. Zajęcia ruszają 05.01.2013 r.  Odbywać się będą w każdą sobotę w godz. 12-14.00. Rodziców zachęcamy do towarzyszenia dzieciom podczas zajęć. WSPÓLNE Z DZIEĆMI ZABAWY TWÓRCZE SĄ DOSKONAŁĄ FORMA BUDOWANIA POZYTYWNYCH WYCHOWAWCZO RELACJI Z DZIECKIEM, A JEDNOCZEŚNIE PROFILAKTYKĄ trudności wychowawczych. Rodzice mogą towarzyszyć dzieciom zależnie od swoich możliwości czasowych, warto jednak aby choć raz w miesiącu znaleźli na to trochę czasu.  Proponujemy dzieciom znane i nieznane techniki aktywności twórczej wykorzystujące klasyczne materiały plastyczne oraz różne materiały wtórnego wykorzystania ( szpulki, pudełka, nakrętki, kartonowe rolki, tkaniny, włóczki itp.). Zajęcia mają na celu dostarczenie dzieciom relaksu i odciążenia emocjonalnego w atmosferze twórczej pracy. Mają dawać dzieciom radość tworzenia, rozwijać ich  kreatywność, pozwalać przeżywać satysfakcję ze swoich osiągnięć. Każda dziecięca praca – uszyta lalka, pacynka, namalowany obraz, ulepione naczynko, „wyczarowany” z szarego kartonu kolorowy kuferek na dziecięce skarby jest dziełem zasługującym na podziw, nagrodę, uznanie. Proponowane zajęcia mają na celu wydobycie z każdego dziecka radości z własnej twórczości, motywacji do działania, do tworzenia, do podejmowania wysiłku, wzmocnienie poczucia swojej sprawczości, rozwój poczucia wartości, podniesienie samooceny. Nie chodzi nam o to, aby wykreować artystów plastyków, ale aby dzieci poczuły się radosne, beztroskie i szczęśliwe dzięki wspólnej zabawie w twórczość i tworzonym przez siebie dziecięcym dziełom. Dla dzieci mających trudności grafomotoryczne i manualne zajęcia nasze będą okazją do usprawniania umiejętności motoryczno – manualnych. Dla dzieci nieśmiałych, wycofanych, zalęknionych i bezradnych wobec wymagań szkolnych, będą okazją do pozytywnego treningu społecznego. Zajęcia są przewidziane dla dzieci w wieku 6-10 lat. Nie ma przeszkód jednak, aby uczestniczyły w nich dzieci nieco młodsze lub starsze.

ODPŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA – uzależniona jest od możliwości rodziców i mieści się w przedziale 10-20 zł. za jednorazowy udział; Dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej mogą być zwolnione z odpłatności lub będzie ona ustalana indywidualnie; dzieci – podopieczne Fundacji mogą korzystać z zajęć nieodpłatnie.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W PIASECZNIE PRZY UL.WARSZAWSKIEJ 33.