RUSZAJĄ ZAPISY NA OBÓZ ,,STARSZY BRAT, STARSZA SIOSTRA” 2019!

Po roku przerwy wracamy z Obozem Starszy Brat Starsza Siostra!:)

OBÓZ ,,STARSZY BRAT, STARSZA SIOSTRA”
KRAINA NAD TANWIĄ 2019
W tym roku obieramy nowy kierunek czyli piękne, ciche, zielone roztocze.

Termin:
25.06-03.07.2019

Miejsce obozu:
Ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy „Kraina nad Tanwią”
Żary 26, 23-425 Biszcza
www.nadtanwia.pl

Adresatami obozu są dzieci w dwóch grupach wiekowych:
– 7- 9 lat
– 10- 12 lat
Młodszym dziecipm będzie towarzyszyć grupa młodzieży w roli starszych braci i sióstr.

Starsi Bracia i Siostry:
Zapraszamy młodzież w wieku 14-19 lat do wolontariatu..
Zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego.
Osoby, które wcześniej nie jeździły z nami na obozy, a wyrażają chęć pełnienia roli wolontariusza prosimy o przesłanie mailem krótkiej informacji o sobie oraz o umotywowanie swojego zgłoszenia.

Cena obozu:
Dzieci- 1000zł
Wolontariusze- 500zł

Jak co roku dzieci znajdujące się pod opieka Fundacji, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej mają zapewnione dofinansowanie do obozu, a w sytuacji szczególnie trudnej są zwolnione z opłaty. W tej sprawie prosimy o kontakt indywidualny lub drogą e-mailową.
KONTAKT: krupakinga@wp.pl

Osoby, które mogą wesprzeć finansowo uczestnictwo dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, prosimy o darowizny na ten cel.

HARMONOGRAM WPŁAT
Zaliczka 100 zł – do 31 stycznia 2019
Pozostała kwota 900 zł – wpłaty do dnia 31 maja 2019
(300 zł do 31 marca, 300 zł do 30 kwietnia, 300 zł do 31 maja)

Wpłaty dokonujemy na konto fundacji:
Bank Santander Bank Polska S.A.
19 1090 1694 0000 0001 2224 0966
W tytule przelewu wpisujemy „obóz imię i nazwisko dziecia”

Zapisy drogą mailową na adres krupakinga@wp.pl
W tytule maila prosimy wpisywać „obóz i imię i nazwisko dziecka”
Przy zapisach prosimy podać
-imię i nazwisko dziecka,
-adres,
-datę urodzenia,
-pesel
– nr tel. i adres e-mail rodziców
– klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (informacje i treść klauzuli poniżej)

W związku z wejściem w życie rozporządzenia o RODO nakładającym obowiązek na Fundację poinformowania Państwa o prawach wynikających z w/w rozporządzenia, informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Fundacja Pomóż Dorosnąć. Mają Państwo prawo dostępu do swoich i Państwa dzieci danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych i bycia zapomnianym oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu lub celów, dla których są przetwarzane. Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Wszelkie sprawy związane z kwestią ochrony danych osobowych, w tym ewentualny sprzeciw wobec przetwarzania prosimy kierować na adres fundacja@fundacja-pomoz-dorosnac.azurewebsites.net.

Jednocześnie prosimy o zawarcie w mailu zgłoszeniowym treści klauzuli wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa i Państwa dzieci danych osobowych. Brak wyrażenia takiej zgody, skutkuje usunięciem wszystkich przekazanych przez Państwa danych, w tym kontaktowych, co uniemożliwia udział dziecka w obozie. Dane o których, mowa to informacje, które przesyłają Państwo mailem, aby zgłosić dzieci na obóz oraz Państwa numery telefonu i maile umożliwiające nam kontakt.

Klauzula wyrażenia zgody
Ja, ______________________________, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Pomóż Dorosnąć moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka, _______________, w celu zgłoszenia i umożliwienia udziału mojego dziecka w obozie „Starszy Brat Starsza Siostra 2019” organizowanym przez Fundację Pomóż Dorosnąć . Moja zgoda jest dobrowolna i jestem świadom, że mogę ją wycofać w dowolnym momencie. Zostałem również poinformowany o moich prawach związanych z przetwarzaniem danych, w tym możliwością dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i modyfikacji.