STYPENDIA FUNDACJI ZA WYSIŁKI EDUKACYJNE ZA ROK SZKOLNY 2011/2012

INFORMUJEMY WSZYSTKIE SZKOŁY, KTÓRE DOTYCHCZAS NAGRADZAŁY SWOICH UCZNIÓW STYPENDIAMI FUNDACJI POMÓŻ DOROSNĄĆ ORAZ TE, KTÓRE PRAGNĄ TO UCZYNIĆ W TYM ROKU, ŻE STYPENDIA NADAL BĘDĄ UCZNIOM PRZYZNAWANE. NIESTETY ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 MOŻEMY STYPENDIA WYPŁACIĆ DOPIERO PO ROZLICZENIU WPŁYWÓW 1 % PODATKU, JAKI ZOSTAŁ PRZEKAZANY NA RZECZ NASZEJ FUNDACJI. ZWYKLE ROZLICZENIE TO ZE STRONY URZĘDU SKARBOWEGO MA MIEJSCE NA PRZEŁOMIE PAŹDZIERNIKA I LISTOPADA. WÓWCZAS OTRZYMUJEMY INFORMACJĘ JAKA CZĘŚĆ WPŁAT BYŁA KIEROWANA NA OKREŚLONE CELE SZCZEGÓŁOWE ( głównie chore dzieci), A JAKA POZOSTAJE FUNDACJI NA CELE STATUTOWE. BARDZO NAM ZALEŻY ABY NAGRODZIĆ STYPENDIAMI , PODOBNIE JAK W LATACH UBIEGŁYCH, JAK NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ UCZNIÓW. JEDNAK JAKIEJ WYSOKOŚCI STYPENDIA BĘDZIEMY MOGLI WYPŁACIĆ W TYM ROKU OKAŻE SIĘ PO UZYSKANIU INFORMACJI O WPŁATACH 1 %. W OCZEKIWANIU NA STYPENDIA ZACHĘCAMY SZKOŁY DO PRZYJĘCIA OD NAS ARTYKUŁÓW SZKOLNYCH DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH UCZNIÓW. MAMY DO PODAROWANIA PLECAKI, PIÓRNIKI, ZESZYTY, BLOKI, ODZIEŻ, WIELE INNYCH SZKOLNYCH PRZYBORÓW.

OCZEKUJEMY NA KONTAKT Z PAŃSTWA STRONY. RODZICÓW PO WYPRAWKI SZKOLNE MOŻECIE PAŃSTWO KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO DO NOWEJ SIEDZIBY FUNDACJI – UL. WARSZAWSKA 33, PIASECZNO, DYŻUR „WYPRAWKA SZKOLNA” – 03.09. 2012 PON. GODZ. 10-15, 04.09.2012 WT. GODZ. 10-15.