STYPENDIA ZA WYSIŁKI EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

OTRZYMALIŚMY JUŻ ROZLICZENIE WPŁAT 1 % I Z DNIEM 31.10.2012 R. – ŚRODA, ROZPOCZYNAMY WYPŁATY STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW, KTÓRYCH WYTYPOWAŁY SZKOŁY. 

Proszę pedagogów szkolnych o kontakt mailowy ( ewa.lubianiec@wp.pl) lub telefoniczny 504269258,w  celu ustalenia dogodnego terminu i formy przekazania stypendiów.   Gdybym nie mogła odebrac telefonu, proszę o nagranie waidomości. Stypednium może być wypłacane bezpośrednio uczniowi ( w obecności rodziców lub pedagoga), może być też przekazane na konto bankowe wskazane przez szkołę lub rodzica nagrodzonego ucznia.

Od tego roku, z uwagi na koszty jakie Fundacja ponosi utrzymując lokal przy ul. Warszawskiej 33 oraz prowadząc całoroczne zajęcia psychoedukacyjne, terapeutyczne, pomoc w nauce, zmienia się kwota stypendium, wprowadzamy jednak stypendium dla licealistów:

Dla uczniów szkół podstawowych – 150 zł. jednorazowo  

Dla uczniów gimanzjów – 300 zł. jednorazowo

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 300 zł. jednorazowo

 Stypendia przyznawane są uczniom, którzy wychowują się w trudnych warunkach rodzinnych i bytowych, starają się jednak osiągać jak najlepsze wyniki szkolne. Prosimy szkoły jak co roku  o pisemne, krótkie uzasadnienie wyboru danego ucznia jako kandydata do stypendium.

Każda szkoła może wytypować do stypendium 2 uczniów.

Zgłoszenia uczniów przez szkoły przyjmujemy do 15.11.2012. Wypłata stypedniów będzie trwała od 31.10. 2012 do 30.11.2012.