ŚWIĄTECZNY FESTIWAL DOBROCZYNNOŚCI 08 grudnia 2013 r – był przepięknym dniem i świętem ludzi o pięknych sercach

Nasz jubileuszowy 10 Happening Mikołajkowy, który obchodziliśmy w niedzielę 08. 12. 2013 r. jako Świąteczny Festiwal Dobroczynności był przepięknym wydarzeniem – śmiało można go nazwać świętem dobroci i wrażliwości. Na piaseczyński Rynek przybyło wyjątkowo dużo ludzi, atmosfera była śpiewna i roztańczona, ale przede wszystkim pełna radości i pogodnego dzielenia się dobrocią. Pogoda była zdumiewająco piękna. Któż by się spodziewał, że w dzień po ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych jakie przetoczyły się nad całą Polską, nastanie piękny, spokojny, słoneczny dzień. Wielu z nas, obecnych na Festiwalu mówiło z zadumą „Niebo prawdziwie sprzyja temu wydarzeniu, razem z nami świętuje Festiwal Dobroczynności”. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się we wspólne przeżywanie śpiewu, tańca, kupowania, sprzedawanie, gromadzenia dóbr dla potrzebujących dzieci, ludzi, czasem też zwierząt. Na kiermaszowych stoiskach, których było ponad 20 prowadzono bowiem zbiórki na rzecz różnych celów pomocowych. Szkoła Podstawowa nr 2 zbierała na przykład fundusze na pomoc dla piesków z jednego ze schronisk. Szkoła Podstawowa z Głoskowa na pomoc chorej dziewczynce, uczennicy tej szkoły. Fundacja zbierała fundusze na stypendia edukacyjne dla podopiecznych. Warsztaty Terapii Zajęciowej z Zalesia Dolnego sprzedawały piękne prace – ozdoby, dekoracje świąteczne, wykonane przez osoby niepełnosprawne. Fundusze przez nich zgromadzone wspomogą codzienne potrzeby WTZ.  Śpiew dzieci i młodzieży który unosił się przez 3 godziny trwania festiwalu nad piaseczyńskim rynkiem, sprawiał że ciepło serc i świąteczna, serdeczna atmosfera ogarniała wszystkich uczestników i festiwalowych, kiermaszowych gości. A św. Mikołaj, cierpliwie, z radosną zadumą i z dobrocią w oczach obdarowywał ciągle nadbiegające dzieci drobnymi słodyczami. Dziękujemy Wam kochani za ten dzień. 10 lat FUNDACJI POMÓŻ DOROSNĄĆ pokazało nam jak wiele dobroci jest wśród mieszkańców Piaseczna.