UWAGA RODZICE – Program psychoedukacyjny dla młodzieży 12-16 lat”Mądrze, Aktywnie, Twórczo”

PROGRAM PROFILAKTYCZNO – PSYCHOEDUKACYJNY 

„MAT – MĄDRZE, AKTYWNIE, TWÓRCZO”

3-MIESIĘCZNY CYKL WARSZTATÓW

DLA MŁODZIEŻY 

Program realizowany dzięki dotacji Gminy Piaseczno

Grupa wiekowa, do której program jest adresowany – wiek 12-13 lat ( grupa młodsza) i 14-16 lat (grupa starsza);  Program „Mat”  obejmuje cykl warsztatów aktywności twórczej, zajęć o charakterze treningu poznawczego  oraz treningu pozytywnych postaw i zachowań społecznych. Ważnym elementem zajęć będzie wykorzystanie motywu „dyskusyjnego klubu filmowego”. Z naszych doświadczeń pracy z młodzieżą wynika, że najskuteczniej aktywizują młodych formy zajęć , które angażują emocje, wyobraźnię, odnoszą się do rzeczywistych doświadczeń młodzieży. Film i sztuka teatralna są w takim przypadku bardzo skutecznym narzędziem.  Program „MAT” ma pobudzić dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu, do rozważania własnych pragnień, potrzeb, wyborów, decyzji, pogłębiania motywacji do zdobywania wiedzy, do odkrywania i rozwijania swoich uzdolnień, dostrzegania swoich mocnych stron, podnoszenia własnych ambicji, dostrzegania wartości życia innych niż materialne.  Udział dzieci i młodzieży w programie „MAT” jaki proponujemy ma szansę skoncentrować ich na budowaniu pozytywnych relacji z ludźmi, na własnym rozwoju, na dążeniu do odkrywania swoich pasji i zainteresowań, potrzeb i ambicji edukacyjnych, na korzystnym dla ich rozwoju spędzaniu czasu wolnego. Rozwój młodych ludzi we wszystkich wymienionych kompetencjach wpłynie pozytywnie na kształtowanie najważniejszego wymiaru osobowości -€“ pozytywnego obrazu własnej osoby.

  • Ilość uczestników – 12 osób w każdej z grup ( łącznie 24 osoby)
  • Ilość zajęć w każdej z grup – 6 * 3 godz. zegarowe ( 4 lekcyjne)
  • Program obejmuje 3 bloki tematyczne:

I blok zajęć -€“ 8 godzin €“ „TWÓRCY, ARTYŚCI, MISTRZOWIE” – poznanie historii wybitnych artystów, analiza i zrozumienie  własnej historii życia w kontekście realizowania własnych talentów, zainteresowań, uzdolnień, warsztat filmowy z wykorzystaniem elementów filmu „Billy Eliot”, kwestionariusz „Moje mocne strony” , warsztaty twórcze, eksperymenty plastyczno – muzyczne, spotkanie z twórcą filmowym muzykiem;

II blok zajęć -€“ 8 godzin €“ „CIEKAWOŚĆ ŚWIATA” – warsztaty technik pamięciowych, logicznych łamigłówek, poznanie własnych mocnych stron w obszarze intelektu, sprawności poznawczych i pogłębienie świadomości na ile wykorzystuję we własnej edukacji swój potencjał; warsztat filmowy na podstawie historii bohatera filmu „Buntownik z wyboru”, kwestionariusz, quizy i gry logiczne;

III blok zajęć -€“ 8 godzin €“ „WYBORY MOJE I TWOJE” – warsztaty z elementami samopoznania, analizy własnych potrzeb, uczuć, motywacji i podejmowania decyzji ;  warsztat dokonywania własnych wyborów – „ sztuka odmawiania”; warsztat komunikacji, co to znaczy asertywność i mądry upór, warsztaty z elementami dramy, z elementami programu „Nie Prze-Graj”, kwestionariusz samopoznania, dyskusja, autoprezentacja plastyczna;

  • Termin zgłoszeń – do 15.09.2014 – telefonicznie ( nr tel. 504259258) lub e-mailem ewa.lubianiec@wp.pl
  • udział w zajęciach jest bezpłatny

Terminy zajęć dla grupy młodszej 12-13 lat; VI kl. SP + I kl. Gimn.:

19.09 – piątek 17-20;

03.10. – piątek 17-20

17.10. – piątek 17-20

07.11. – piątek 17-20

21.11 – piątek 17-20

05.12 – piątek 17-20

Terminy zajęć dla grupy starszej 14-16 lat; II,III kl. Gimn. + I LO

26.09.-  piątek 17-20

10.10.-  piątek 17-20

24.10. – piątek 17-20

14.11. – piątek 17-20

28.11 – piątek 17-20

12.12. – piątek 17-20

Zajęcia będę realizowane w formie 3 godzinnych warsztatów ( 4 godziny lekcyjne), w piątkowe popołudnia co dwa tygodnie ( godz. 17-20) w lokalu Fundacji Pomóż Dorosnąć przy ul. Warszawskiej 33.