UWAGA – zaczynamy zapisy na zajęcia w roku szkolnym 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 planujemy następujące grupy zajęciowe:
OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAMY 16 WRZEŚNIA 2013 R.
Zapisy  e-mailowo: fundacja@fundacja-pomoz-dorosnac.azurewebsites.net lub ewa.lubianiec@wp.pl lub  telefonicznie pod nr tel. 504269258

I. KLUB „UCZNIAK” – indywidualna pomoc w nauce lub w zespołach 2-3 osobowych ( w przypadku dzieci na jednym poziomie edukacyjnym). Zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 13.30 – 17.00,pomoc w nauce połączona jest z kształtowaniem sumienności i aktywności edukacyjnej, motywacji i ambicji dobrych wyników szkolnych. Zajęcia są przewidziane dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Zajęcia prowadzą nauczyciele i studenci. Istnieje możliwość indywidualnej pomocy w nauce w domu dziecka.

II. „GRY I ZABAWY NA DOBRY HUMOR” –  ZAJĘCIA O RÓŻNEJ TEMATYCE, Z WYRAŹNYM ASPEKTEM PSYCHOEDUKACYJNYM, DLA RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH

Całoroczne warsztaty psychoedukacyjne ( 1 raz w tyg. 90 min.)z elementami bajkoterapii, muzykowania, relaksacji, teatru, aktywności plastycznej, gier, quizów, innych form aktywnych, szczególnie wskazane dla dzieci mających trudności społeczne i emocjonalne takie jak niska samoocena, niska kontrola emocji, zahamowanie, nadpobudliwość, trudności w zgodnym koleżeństwie, współpracy w grupie; liczebność grupy 10 osób,zajęcia dla dzieci w wieku 8-12 lat;

GRUPA I – wtorek, godz. 17.00- 18.30, prowadzący – Urszula Misiun i Joanna Szewczyk (dzieci starsze) – pierwsze zajęcia 17.09.2013

GRUPA II – czwartek, godz. 17.30 – 19.00, prowadzący – Kinga Krupa i Karolina Szary ( dzieci młodsze) – pierwsze zajęcia 19.09.2013

GRUPA III – piątek, godz. 16.30 – 18.00, prowadzący – Kinga Krupa i Anna Kaczorowska ( dzieci młodsze) – pierwsze zajęcia 27.09.2013

III. WARSZTAT RYSUNKU DLA GIMNAZJALISTÓW ; środy , godz. 17.00 – 19.00 – liczebność grupy 4-6 osób; zajęcia prowadzone przez studenta architektury, polecane dla młodzieży lubiącej rysować, pragnącej kształtować, rozwijać swoje umiejętności, ale także dla osób pragnących poznać tajniki sztuki rysowania;zajęcia prowadzi Tomasz Białek, pierwsze zajęcia dn. 02.10.2013

IV. Warsztaty dla dorastających dziewcząt „WDD” – poniedziałek, godz. 16.00 – 17.30; warsztaty dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym – zajęcia łączące warsztaty psychoedukacyjne z aktywnością twórczą- zapraszamy dziewczęta, które chcą kształtować swoją drogę w kierunku pozytywnego rozwoju, odkrywania własnej kreatywności, predyspozycji i zainteresowań, podejmowania dobrych wyborów w zakresie swojej edukacji i życia; liczebność grupy 4 – 6 osób; w ramach zajęć możliwe są indywidualne konsultacje dla dziewcząt i rodziców ( terminy ustalane są indywidualnie); zajęcia prowadzą Justyna Urbańska i Jolanta Flaga

Odpłatność za zajęcia jednego rodzaju, czyli za wybrane zajęcia raz w tygodniu (opłaty są darowizną na rzecz Fundacji Pomóż Dorosnąć, służą one utrzymaniu lokalu przy ul. Warszawskiej 33 i umożliwiają zakupy materiałów do zajęć):
*dla dzieci-podopiecznych fundacji odpłatność jest ustalana indywidualnie ( odpłatność miesięczna na poziomie od 10 do 40 zł. w uzasadnionych przypadkach dzieci mogą być zwolnione z odpłatności)
*dla pozostałych dzieci: odpłatność z góry za miesiąc ( 4 spotkania w miesiącu) –    rodzice sami deklarują wysokość wpłat od 60 do 80 zł. miesięcznie

V. PUNKT KONSULTACYJNO – TERAPEUTYCZNY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH. Wizyty prosimy umawiać telefonicznie dzwoniąc do wybranego specjalisty; jeśli telefon nie odpowiada prosimy o nagranie wiadomości lub kontakt drogą mailową na adres fundacja@fundacja-pomoz-dorosnac.azurewebsites.net

SYLWIA NOWAKOWSKA – PEDAGOG, PSYCHOTERAPEUTA, porady wychowawcze dla rodziców, terapia rodzin, terapia osób dorosłych ; terapeuta w trakcie procesu certyfikacji; TEL. 505903117

ANNA KNIGAWKA – PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, terapia rodzin, terapia osób dorosłych; terapeuta w trakcie procesu certyfikacji; – TEL. 506075814

WITOLD KRZOSEK – PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, terapia par, małżeństw;TEL.607940302

EWA LUBIANIEC – PSYCHOLOG, PEDAGOG, terapia dzieci i młodzieży, poradnictwo wychowawcze dla rodziców – TEL. 504269258 ( w roku szk. 2013/2014 nie przyjmuje nowych pacjentów)

JUSTYNA URBAŃSKA – PSYCHOLOG – terapia dzieci i młodzieży, poradnictwo wychowawcze dla rodziców – TEL. 606701097

JOLANTA FLAGA – PSYCHOLOG – terapia dzieci i młodzieży, poradnictwo wychowawcze dla rodziców – TEL. 668265636

JOANNA BORUSZAK – PSYCHOLOG – poradnictwo wychowawcze dla rodziców, terapia dzieci młodszych w wieku do 10 lat – TEL. 692334208

TERAPIA PEDAGOGICZNA – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu ( zapisy drogą mailową na adres fundacji fundacja@fundacja-pomoz-dorosnac.azurewebsites.net lub tel. 504269258)

TERAPIA LOGOPEDYCZNA – terapia zaburzeń mowy –  ( zapisy drogą mailową na adres fundacji fundacja@fundacja-pomoz-dorosnac.azurewebsites.net lub tel. 504269258)

Odpłatność za wizytę ( w formie darowizny na rzecz fundacji) jest w przedziale 30-100 zł. i jest ustalana indywidualnie w zależności od możliwości finansowych pacjenta i specyfiki wizyty. Osoby z rodzin będących w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, w tym rodziny dzieci będących pod opieką Fundacji są przyjmowane nieodpłatnie lub wysokość opłat jest ustalana indywidualnie.

VI. W KAŻDY CZWARTEK W GODZ. 12-14 DZIAŁA W FUNDACJI PUNKT POMOCY DORAŹNEJ – MATERIALNEJ
( RZECZOWEJ)