WYNIKI ROCZNEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ – SPRZEDAŻ KSIĄŻKI ” BOCIANOWI JUŻ DZIĘKUJEMY. JAK ROZMAWIAĆ Z DORASTAJĄCYMI DZIEĆMI O SEKSUALNOŚCI I MIŁOŚCI”

Fundacja przeprowadziła w okresie 07.11.2011 – 07.11.2012 zbiórkę publiczna polegającą na sprzedaży książki autorstwa Ewy Lubianiec „Bocianowi już dziękujemy. Jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi o seksualności i miłości”. Zbiórkę przeprowadzono na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dn. 04.011.2011 r. ( nr 109/2011). Zebrano kwotę wysokości 6100 zł. Koszty jakie poniosła Fundacja przy realizacji zbiórki publicznej to koszt zakupu książek, który wyniósł 4260,85 zł. Dochód ze zbiórki wyniósł zatem 1839,15 zł. Został on przekazany na fundusz stypendialny dla podopiecznych Fundacji Pomóż Dorosnąć.