Wyniki zbiórki publicznej na rzecz Fundacji Pomóż Dorosnąć ( sprzedaż płyty Parasol Poetica)

Fundacja Pomóż Dorosnąć, KRS 0000203456, z siedzibą przy  Aleja Kalin 30, 05-500 Piaseczno, w okresie 07.12.2013 – 30.06.2014  przeprowadziła zbiórkę publiczną- sprzedaż płyty Parasol Poetica. Zbiórkę przeprowadzono na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dn. 28.11.2013 r. nr 60/2013. Zebrano kwotę wysokości 9720 zł. Koszty poniesione przy realizacji zbiórki publicznej to koszty wydania płyty 10646, 87 zł. Organizacja i obsługa zbiórki publicznej była zapewniona na zasadzie wolontariatu. Dochód ze zbiórki został przekazany na fundusz stypendialny i zapomogi finansowe dla podopiecznych   Fundacji Pomóż Dorosnąć.