X Piknik Profilaktyczny ,,Razem Wspierajmy Zdrowie Psychiczne” w Zamieniu

Za nami X Piknik Profilaktyczny Razem Wspierajmy Zdrowie Psychiczne, który tym razem odbył się w Szkole Podstawowej w Zamieniu.

Partnerami Wydarzenia byli: Powiat Piaseczyński, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie, EZRA UKSW, Szkoła Podstawowa w Zamieniu, Fundacja Faro.

Projekt „Deinstytucjonalizacja, szansą na dobrą zmianę-projekt zintegrowany. Powiat piaseczyński.” realizowany jest do 31 grudnia 2023 roku i finansowany ze środków unijnych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.