Zmiana adresu siedziby oraz adresu korespondencji

Z dniem 01.01.2016 Fundacja Pomóż Dorosnąć zmieniła adres siedziby.

Aktualny adres siedziby to: ul. Warszawska 33/10, 05-500 Piaseczno

Zmianie uległ również adres do korespondencji: ul. Szkolna 5/5, 05-500 Piaseczno